Spotkanie dla Rodziców uczniów klas 1 cyklu 6-letniego (kl. A i B)
17 październik br. (czwartek)
w sali nr 14 o godz. 16:00

(po uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia).

plakat ślubowanie

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2019r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

plakat koncert charytatywny

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2019/2020