Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020

  • 2-3 stycznia 2020r.
  • 12 czerwca 2020r.


Organizacja roku szkolnego 2019/2020

I półrocze  02.09.2018 - 31.01.2020 r.

II półrocze 03.02.2020 - 26.06.2020 r.